Vigilància de las platges

Elements per a la vigilància de les platges (socorrisme)

Característiques Generales 

 • Mínim manteniment.
 • Excel·lent resistència al vandalisme.
 • Materials de gran qualitat, resistents a la corrosió marina.
 • Conjunt auto-portant.
 • Exempta d'instal·lació d'obra civil: només cal tenir el terreny aplanat.

 

Les torres objectiu estan destinades al personal sanitari en el desenvolupament de la seva activitat de vigilància i seguretat dels usuaris tant a la platja com a la zona de bany.

L'altura de la torre és una característica decisòria en la importància del desenvolupament de les activitats de vigilància i seguretat sent l'altura òptima aquella que manté l'equilibri entre la capacitat de vigilància i la seguretat del socorrista.

S'instal·len a la sorra amb caràcter fix, havent de ser sòlides i segures per suportar el seu ús i en qualsevol cas són prou consistents per assegurar la seva estabilitat en qualsevol circumstància.

Posseeixen un suport formigonat amb un pes suficient en la seva base per adequar les mesures de seguretat dels socorristes i la dels usuaris, en qualitat d'elements fixos a la platja.

Fonaments : S'ha optat per la creació de fonaments mitjançant formigó armat del tipus IIIb + Qb ( MR ), armat amb malla d'acer corrugat del tipus B - 500 S de 10 mm. de diàmetre. El fonament , tindrà un encaix especial, on anirà subjecta la torre , i alhora unida a aquesta mitjançant cargols M10 inoxidables. D'aquesta manera , es facilitarà la tasca de desmuntatge per a un possible manteniment.

El repartiment dels contrapesos , se soluciona mitjançant una geometria circular del fonament de 2000 mm . de diàmetre i un gruix mitjà de 250 mm . per així aconseguir els 1000 kg s necessaris . Es recomana una base de formigó prefabricada protegida amb pintura . D'aquesta manera s'assegura una òptima qualitat d'aquest fonament , evitant les possibles contaminacions de sals durant el procés d'elaboració del fonament .

Incorporen una escala la característica és d'accés a socorristes .

Suporten les inclemències del temps amb un mínim deteriorament , com els temporals de pluja i aire que es desencadenen al litoral .

La pròpia estructura de la torre estar dissenyada per evitar actes vandàlics de la mateixa i dels elements que la componen .

Consten d'un element primordial per al personal sanitari en l'exercici de les seves funcions que contribueix a disminuir l'impacte de la calor i la màxima cobertura d'ombra a la pell .

 

Materials

Material resistent al vandalisme.

Material de l'escala i l'estructura de la torre d'acer inoxidable resistent a la corrosió marina.

La cadira de vigilància de la torre, ha de ser de materials fàcilment netejables i resistents, que suportin la calor sense augmentar la temperatura pot contenir PVC semirígid.

Els reposabraços, així com la base i el suport de la cadira poden ser de materials com fibra de vidre, polièster, entre els més òptims.

El para-sol està compost de material que impedeixi el pas de la calor i dels raigs solars.

Torre de vigilància

Torre de vigilància

29.000

 • Estructura d'acer inoxidable 316/L.
 • Altura total: 6 m.
 • Altura des de la base fins al seient: 3.5 m.
 • Escala fixa, mòbil o plegable d'alumini.
 • Para-sol amb lona plastificada i / o orientable.
 • Seient de PVC semirígid de color blanc per injecció de plàstic estabilitzat d'alta qualitat. Confortable i molt resistent. Perforació per desguàs que evita l'acumulació de l'aigua. Color per a exterior, tractament anti-UV reforçat.
 • Base, reposabraços i suport del seient en polièster.
 • Cargols d'acer inoxidable.
 • Base circular de formigó armat: 2 m de diàmetre, pintada amb pintura blanca especial anti-humitat, anti-algues i anti-bacteris.
 • Sistema de fixació molt resistent, antivandalisme.
 • Pes total: 1.250 kg.

 

ESTRUCTURA

Incorpora un seient amb base i suport per al socorrista, les dimensions responen a un màxim confort, fabricat en material termoplàstic, estampat a injecció en un únic blocs in insercions metàl·liques; estudiat ergonòmicament per oferir màxim confort:

 

 • Material: Polipropilè colorat en massa amb masterbach copolímer.
 • Acabat: Superfície en brillantor llisa, amb tractament de protecció antiUV
 • Fixació: Els punts de fixació estudiats, permeten una òptima instal·lació sigui sobre ciment armat o sobre superfícies d'una altra naturalesa. Dos punts de fixació estan protegits per taps de tancament anti-vandàlics.
 • Drenatge: El seient està dotat d'un orifici per a l'evacuació d'aigua.
 • Resistència al foc: Espanyola UNE 23727:1990, classe M1.
 • Pes: 2,15 Kg.

 

La cadira conté reposabraços.

La base del seient estarà a partir dels 3,50 m. de l'altura total.

Barana de seguretat a la zona de protecció del socorrista

S'incorpora a l'estructura, un pal de més d'un metre i mig, en tot cas a partir del para-sol, que sobresurt prou perquè es pugui observar la bandera que s'hissarà.

Para-sol de 2 metres de diàmetre (segons normativa superior a 1.30 m. Sempre que no sigui en detriment de la seguretat).

L'estructura de la torre és d'acer inoxidable, adequat a per ser resistent al medi marí en el qual pot romandre durant tot l'any sense deteriorar-se.

Els materials són de gran qualitat i resistents a la corrosió marina.

 

Cadira de vigilància

Cadira de vigilància

29.001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Estructura d'acer inoxidable 316 / L.
 • Altura total: 4,10 m. 
 • Altura des de la base fins al seient: 1,90 m.
 • Escala fixa, mòbil o plegable d'alumini.
 • Para amb lona plastificada i/o orientable.
 • Seient de PVC semirígid de color blanc per injecció de plàstic estabilitzat d'alta qualitat. Confortable i molt resistent. Perforació per desguàs que evita l'acumulació de l'aigua. Color per a exterior, tractament anti-UV reforçat.
 • Base, reposabraços i suport del seient en polièster.
 • Base circular de formigó armat: 2 m. de diàmetre, pintada amb pintura blanca especial anti-humitat, anti-algues i anti-bacteris.
 • Sistema de fixació molt resistent, antivandalisme.
 • Pes total: 1.000 kg.

 

ESTRUCTURA

Incorpora un seient amb base i suport per al socorrista, les dimensions responen a un màxim confort, fabricat en material termoplàstic, estampat a injecció en un únic blocs in insercions metàl · liques; estudiat ergonòmicament per oferir màxim confort:

 

 • Material: Polipropilè Colorado en massa amb masterbach copolímer
 • Acabat: Superfície en brillantor llisa, amb tractament de protecció antiUV
 • Fixació: Els punts de fixació estudiats, permeten una òptima instal · lació sigui sobre ciment armat o sobre superfícies d'una altra naturalesa. Dos punts de fixació estan protegits per taps de tancament anti-vandàlics.
 • Drenatge: El seient està dotat d'un orifici per a l'evacuació d'aigua.
 • Resistència al foc: Espanyola UNE 23727:1990, classe M1.
 • Pes: 2,15 Kg.

 

 • La cadira conté reposabraços.
 • La base del seient estarà a partir dels 1,90 m. de l'altura total.
 • Barana de seguretat a la zona de protecció del socorrista
 • S'incorpora a l'estructura, un pal de més d'un metre i mig, en tot cas a partir del para-sol, que sobresurt prou perquè es pugui observar la bandera que s'hissarà.
 • Para-sol de 2 metres de diàmetre (segons normativa superior a 1.30 m. Sempre que no sigui en detriment de la seguretat).
 • L'estructura de la torre és d'acer inoxidable, adequat a per ser resistent al medi marí en el qual pot romandre durant tot l'any sense deteriorar-se.
 • Els materials són de gran qualitat i resistents a la corrosió marina.

 

 

Caseta de socorrista

Caseta de socorrista

29.100

Ubicació perfecte pel personal de salvament, als que permet una atenció inmediata i directe a l'usuari. La seva altitud, siguent inferior a la cadira de socorrista, compromet l'angle de vigilància necessari i millora el temps de reacció del socorrista al tenir un accès més directe i ràpid. Es compon d'una plataforma llisa sobre la qual es situa una caseta perfecte per allotjar equipds de radio-transmissió i per acollir al personal de vigilància per inclemències del temps. La plataforma disposa de un passadís dalanter protegit amb una barana d'acer galvanitzat que permet millorar la funció de vigilància desde l'exterior.
 

 • Estructura d'acer galvanitzat i fusta de FLANDES tractada mitjançant pressió i buit en l'autoclau per el mètode de cèl·lules plenes o Bethell, segons norma UNE 21-152-86. 
 • Cargols d'acer inoxidable.
 • Pes total: 350 kg.
 • Planta: 2.40 x 2 m.
 • Superfiie (m2): 4.80 m2
 • Altura total: 2,75 m.
 • Altura mòdul: 0.750 m.
 • Llarg de la rampa: 2 m.
 • Rampa fixa.

 

Torres elements opcionals

Elements opcionals

 

 
 • Para superior mòbil i o orientable
 •  Para vertical posterior de lona plastificada
 • Escalera extraïble d'acer inoxidable
 • Escalera telescòpica de alumini anoditzat i plàstic tèrmic