Punt de recollida selectiva

 

 • Facilita la recollida selectiva a la platja mitjançant 3 o 4 contenidors.
 • No requereix instal·lació.
 • Materials de gran qualitat resistents a la corrosió marina.

 

Mesures

 • Altura total: 1,025 m.
 • Llargada:  2,15 m.
 • Amplada: 1,25 m.
 • Pes: 85 kg.
 

Contenidors

 • Format per 3 o 4 contenidors de 120 litres amb tapa abatible i 2 rodes
 • Diferenciats per colors i bloquejats amb una barra d'acer inoxidable fixada amb candau.
 • Mides exteriors: 545 x 475 x 925 d'alt.
 • Colors: Gris, verd, blau, vermell, groc o marró.
 • Material: HDPE.
 • Pedal d'obertura opcional.

Base

 • Estructura de fusta de Flandes, tractada mitjançant pressió i buit en autoclau segons UNE 21-152-86 de 2 m. de llarg x 1,5 m. d'ample x 10 cm. de gruix.
 • Sistema de seguretat que subjecta els contenidors per evitar tant la bolcada com el robatori dels mateixos.
 • Cargols d'acer inoxidable.
 • Barra envoltant d'acer inoxidable 316-L.

 

Punt verd 

 • Joc de 3 contenidors de 120 litres amb tapa abatible i rodes diferenciats per colors a escollir, fixats al suport mitjançant un cadenat.
 • Suport per a contenidors de 120 litres en acer inoxidable de 50 mm. de diàmetre, amb base de formigó de 40 kg de pes.
 • Cartell informatiu "Punt Verd" format per una placa de trexpa (color verd), grabada per ambdues cares amb el logotip de l'Ajuntament.