Passarel·les de fusta

 

Passarel·la enrotllable

Ref. AMPLADA LLARGADA ALTURA PES aprox.
31.001 90 cm. 500 cm. 3,50 cm. 54 Kg.
31.002 120 cm. 250 cm. 4,50 cm. 54 Kg.
31.003 150 cm. 250 cm. 5,50 cm. 64 Kg.

 Tractada de Pi Roig (Flandes)

 


 

  • Fusta de pi roig (Flandes), espècie classificada dins del grup tecnològic: fusteria exterior, amb certificat de qualitat referent a la procedència i operacions de secat,  tractada amb sistema Bethell, mitjançant sals hidrosolubles lliures de crom, buit, pressió i buit en autoclau (nivell IV) segons norma Europea EN 335/1-2.
  • Sense elements metàl·lics que puguin causar lesions en cas de degradació.
  • S'adapta a la superfície de la sorra.
  • Facilitat d'unió dels mòduls.

 

 

 

Passarel·la rígida

Ref. AMPLADA LLARGADA ALTURA PES aprox.
32.001 120 cm. 115 cm. 9,70 cm. 32 Kg.
32.002 120 cm. 200 cm. 12,30 cm. 32 Kg.
32.003 150 cm. 200 cm. 12,30 cm. 46 Kg.

 

   

 

  • Passarel·les construïdes amb fusta tipus: Pi silvestre, Pi roig (FLANDES) o Iroko, neta de defectes, raspallades i amb cantells polits, tractades en autoclau, especialment resistent a la intempèrie, al contacte amb la sorra, a ambients marins i als raigs ultraviolats , amb llistons units i articulats mitjançant materials antivandàlics.
  • Qualitat de la fusta: nivell IV, V o VI.
  • Confeccionada segons model mitjançant cargols d'acer inoxidables o sistema de clavat mitjançant puntes d'acer de 62 mm. amb sistema d'arpó, el qual impedeix el desclavat de les mateixes i no suposa un obstacle per sobre del pla superior de la passarel·la.
  • Facilitat d'unió dels mòduls per a la formació de la passarel·la segons model: mitjançant brides o mitjançant cargols d'acer inoxidable AISI 316 L (Cargol Cap Hexagonal Din 933 110x8mm.) En els llistons laterals.
  • Tractament: Conservant marí de fusta tractament RISC CLASSE 4 per a aplicació sobre fusta per buit - pressió - buit amb impregnació insecticida, fungicida, termicida i resistent a condicions marines. Aquest conservant ha d'estar exempt de crom i arsènic, per reunir les condicions necessàries per a aquesta protecció, ja que segons norma 76/769-CEE es restringeix la utilització d'arsènic a partir de Juny del 2004 i Reial Decret 1406/1989 de data 10 de novembre de 2.003. La fusta tractada és inodora, neta al maneig i protegida de l'atac d'organismes que destrueixen la fusta. Aquest tractament amb sals hidrosolubles compleix les disposicions requerides en la norma europea UNE-EN 335-1:1993 - DURABILITAT DE LA FUSTA I DELS SEUS MATERIALS DERIVATS. DEFINICIÓ DE LES CLASSES DE RISC 35 BIOLÒGIC de protecció de la fusta complint el Risc N º 4, i per tant compleix els requisits tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques.

 

 
La passarel·la articulada de fusta compleix amb els requisits mínims d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques aprovades per Decret 72/1992, de 5 de maig i del Decret 293/2009, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula les normes per a l'accessibilitat en les infraestructures, l'urbanisme, l'edificació i el transport.