Passarel·les d'accessibilitat

Les persones amb discapacitat constitueixen un sector de la població heterogeni, però totes tenen en comú que, en major o menor mesura, precisen de garanties suplementaries per viure amb plenitud de drets o per participar en igualtat de condicions que la majoria de ciutadans en la vida econòmica, social i cultural del país.

També precisen d'un major nivell d'accessibilitat les persones majors i totes les que passen per un moment de discapacitat temporal (com a conseqüència de una malaltia o un accident). Per això, no només tenim en compte que les nostres rampes i passarel·les siguin accessibles, sinó que el disseny que ofereix també estigui adequat a les característiques de tots els usuaris i entorns ens els que es troba.

L'accessibilitat és una característica bàsica de l'entorn i del producte, no només implica la necessitat de facilitar l'accés, sinó també la de facilitar l'ús.