Neteja productes inox

Neteja, desgreixatge i desoxidació de tots els metalls

FINOX DH elimina per immersió, circulació, aspersió i aplicació directe les brutícies i impureses greixoses superficials. Permet també la desoxidació de nombrosos metalls como els acers al carboni i foses, acers inoxidables ferrítics i martinítics, alumini i els seus aliatges, coure i els seus aliatges...

Característiques
  • Líquid incolor i lleugerament viscós. pH<1
  • Densitat a 20ºC: 1.30 ±0,01 g/cm³
  • Ininflamable
Condicions de subministrament
  • Garrafes de 39 Kg (30 litres)
  • Emmagatzemar protegint del fred
Seguretat
  • Producte corrosiu i tòxic. Manipular amb precaució i amb robes antiàcids, guants, ulleres i màscara.

Condicions d'us

Concentració del 100% pur al 33% depenent de l'estat inicial de la superfície.

Temps: de 15 minuts a 1h per rentar i desgreixar.

Per desoxidació: 

  • 30 minuts a 6 hores o més per acers
  • 15 a 30 minuts per alumini
  • 30 a 60 minuts per coure

Després de la seva aplicació rentar amb aigua. Acer al carboni i fundició ha ser neutrelitzat amb una solució aquosa de 30g/l of NEUTRAX HY.

Temperatura: de 10 a 60º

Aplicable com desgreixant i netejador abans i després del decapat.

Material

Tots els materials i recipients d'aplicació han de resistir els àcids: materials plàstics com PP, PE, PVC, PVDF.