Base plataforma de fusta

Plataforma de fusta

11.005

 • Base de soport per qualsevol tipus de columna dutxa, rentapeus i font, de fusta de FLANDES, tractada mitjançant pressió al buit en autoclau pel mètode de cèl·lules plenes o de Bethell, segons norma UNE 21-152-86.

 

 • Peces de fusta muntades sobre 6 rastrells mitjançant cargols d'acer inoxidable.

 • Mesures: 240 x 240 x 10 cm

 • Pes: 110 kg

 

 

Base circular de formigó

Base circular de formigó

11.001

 • Base de soport per a columna dutxa, rentapeus, i font Nova Gamma.
 • Formigó armat HA-30.
 • Diàmetre: 200 cm.
 • Altura: 15 cm.
 • Pes: 820 kg.
 • Pintura blanca especial anti-humitat, anti-algues i anti-bacteris.
 • Exempta d'obra civil.

 

Base Link-Wall®

 

Base Link-Wall®

11.003 / 11.004

 

 • Sistema modular, articulat i desmuntable, adaptable a mesures i formes requerides.

 

 • Mòdul Link-Wall® (marca registrada i models patentats) format per una placa de formigó armat (HA-30), en la que dues de les seves arestes presenten 3 dents de 25 cm d'amplada les quals permeten la unió entre mòduls mitjançant un tub d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable de 1,5m. el qual fa pern de la frontissa, amb el que s'aconsegueix que la carga es reparteixi uniformament al llarg de tota la placa, obtenint així 5 punts d'unió.

 

 • Mesures del mòdul Link-Wall: 200 x 150 x 12 cm o150 x 100 x 12 cm

 

 • Pes: 420 i 800 kg., respectivament
 

 

Base Link-Wood®

 

Base Link-Wood®

11.007
 • Sistema modular, articular i desmuntable, adaptable a mesures i formes requerides.
 • Plaques articulades de formigó armat amb textura antilliscant imitació fusta.
 • Formigó armat HA-30 (300 Kg/cm2)

  Mesures: 1500 x 1000 x 80 mm.

  Pes aprox: 230 Kg.

 • Sistema d'unió adaptable a mesures i formes requerides
 • Gran adaptabilitat a las irregularitats del terreny.
 • Rapidessa de instal·lació.
 • Excel·lent comportament tèrmic.
que

Base peça d'adaptació

Peça d'adaptació

11.006

 • Peça d'adaptació per unió de la base circular de formigó a qualsevol de las passarel·les, ja siguin de formigó o de fusta.
 • Formigó armat HA-30
 • Pes aprox.: 350 Kg.