La Direcció d'INNOVACIONS TECONOLOGIQUES, SA, amb la voluntat d'oferir i assegurar als seus clients la prestació d'un servei de "disseny, fabricació, muntatge i comercialització de mobiliari urbà i elements de formigó armat", que millori contínuament i en que es té una consideració especial a l'impacte ambiental de les nostres activitats, adquireix els següents compromisos:

 1. Millora contínua en la nostre prestació de béns i serveis, els nostres mètodes d'acció i les relacions amb les parts interessades, mitjançant l'establiment d'objectius de qualitat i ambientals i la realització de revisions periòdiques.
 2. Protecció del medi ambient, per l'adopció de mesures destinades a la prevenció, eliminació o reducció dels impactes ambientals que les nostres activitats pot ser.
 3. Compliment dels requisits, ja siguin legals, contractes amb proveïdors o clients, o d'una altra naturalesa i que l'administració ha adquirit el compromís de compliment.
 4. Promoure el coneixement i la difusió de la nostra política de qualitat i medi ambient, a les parts interessades de l'organització. 
 5. Compromís de controlar eficaçment tots els nostres processos , fent especial èmfasi en:
  • Proporcionar‐nos necessaris, tant humans com tècnics recursos.
  • Qualitat dels nostres productes i serveis
  • Eficiència i eficàcia dels nostres serveis.
  • Relacions amb els nostres clients.
 6. Selecció de proveïdors, donada la importància d'aquests en la qualitat final dels productes i serveis oferts per ITSA.
 7. Fer pública la nostra política de qualitat i medi ambient.
 8. Aquesta política és el marc de referència pels objectius de qualitat i medi ambient, consideració dels riscos generals de l'organització i valoració del cicle de vida dels productes i serveis.

Direcció d’ITSA, S.A
Berga,24 de novembre de 2016