Descripció Llambordes Link-Stone®

 

Mai ha sigut tan fàcil convertir un espai en transitable

 

Peça prefabricada de formigó vibro premsat de 77 x 77 x 6 cms composta de 36 llambordins entrelligats amb una vareta d'acer galvanitzat electrosoldada de 5 mm de diàmetre. 

Característiques técniques

Com podem comprovar a la fitxa técnica al tractar-se de llambordins es considera que treballen a compressió i per tant son reistents al pas de vehicles, tot i que pel fet d'anar entrelligats actuen solidàriament en el repartiment de pressions cap a la seva base requerint una menor capacitat portant o CBR del terreny on es col.loquin.

La seva baixa absorció d’humitat fa que sigui resistent a les taques i que tingui un molt bon comportament a la geladicitat.

Declaració de prestacions

 

Característiques estètiques

El fet de tenir un format molt noble i una gamma cromàtica prou extensa, fa que s’integri perfectament i de forma molt agradable a qualsevol tipus de paviment circundant i a qualsevol tipus d’entorn.

El seu rejuntat es pot fer, tanmateix, amb sorra, grava o bé roca de color.

  

Model 3d